Minder fra Maj 1945... dines bogø ....Webmaster: Dines Bogø

Artikler - generelt ..... dines bogø ..... Falck - Generelt

Dines Bogø skriver om befrielsesdagene

Artikel bragt i Falck Bladet "Med horn og lygter" Nr. 1. 2012Dines Bogø Dines Bogø

9. maj 1945. Rigsdagen skal genåbnes. Modstandsfolk fra kompagni A3 på Sydamager er på vej til Holmens Kanal. Her skal de ud for Nationalbanken danne espalier, når kongeparret og den kongelige familie kører til og fra Christinsborg. Da Knippelsbro og Slotsholmen var afspærret den dag, kører linje 2 ekstraordinært via Langebro. Falck-ambulancen er udstyret med generator.

12. maj 1945. Feltmarskal Montgomery på vej ca. 16.30 til Københavns Lufthavn efter, at han har været i audiens på Amalienborg. Han havde også mødt "Den britiske flåde", der lå ved Langelinie. Montgomery var mere end to timer forsinket. På en del af ruten kørte han i en Humber Super Snipe, som det ses her, hvor han passerer en Falck-ambulance ud for Amagerbrogade 229. Mere om 12.maj 1945

Dines Bogø Dines Bogø
"Falck Bladet nr. 1 i 2012 bragte to fotos af Falck-ambulancer fotograferet i "De glade Befrielsesdage".